Туристическая страховка и страховые случаи Как застраховаться при выезде за границу. Типы страховок. Как использовать страховку. Что нужно знать о страховом возмещении.
г. Запорожье пр. Соборный, 106А
остановка "Малый рынок"
Тел (061) 787-54-97, 270-11-88
       066-086-22-01
       097-033-87-57

Часы работы: пн.-пт.: с 900 до 1800.
суббота: с 900 до 1300
Как нас найти                                

Виды отдыхаСтатьи
Зимний отдых Горнолыжные туры
Туры на море Пляжный отдых
Туры путевки цена Экскурсионная Европа
Дайвинг Дайвинг
Статьи Полезное
Туроператор Партнеры


ПолезностиСтатьи о туризме и туристах
Фото альбомыТуристическая страховка
Туристическая страховка

Туристическая страховка

Я прекрасно понимаю, такое количество буковок осилить тяжело.

Но, от этого может зависеть Ваше здоровье в чужой стране.
Набираемся терпения и читаем!!!
Как минимум первые и последние 500 символов!

Текст на языке оригинала:

При настанні страхового випадку Вам перед зверненням за медичною чи іншою допомогою (в надзвичайних ситуаціях – протягом 24 год.) необхідно зателефонувати до Асистуючої компанії за зазначеними в договорі комплексного страхування подорожуючих за кордон номерами телефонів та діяти згідно з отриманими вказівками.

При зверненні слід повідомити:

 • Прізвище та ім’я Застрахованої особи;
 • Місцезнаходження Застрахованої особи і номер контактного телефону;
 • Назву страхової компанії;
 • Номер договору комплексного страхування подорожуючих за кордон;
 • Термін дії договору комплексного страхування подорожуючих за кордон;
 • Докладний опис обставин випадку і характер необхідної допомоги.

Досвідчені координатори проінструктують Вас щодо Ваших подальших дій та забезпечать організацію медичної чи іншої необхідної допомоги.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

Безкоштовно Вам буде надана тільки та допомога, яка організована або узгоджена з Асистуючою компанією. У випадку порушення цієї вимоги Вам може бути відмовлено у відшкодуванні витрат.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Спеціалізована Служба Страховика (Асистуюча компанія) – юридична особа, що діє від імені та за дорученням ВАТ "Страхова компанія "Універсальна" і координує дії Застрахованої особи та осіб, що надають їй допомогу чи послуги, у разі настання страхового випадку.

Застрахована особа – фізична особа, про страхування якої укладено Договір. Застрахована особа може набувати прав і обов’язків Страхувальника.

Договір страхування – письмова угода про комплексне страхування подорожуючих за межі країни постійного проживання між Страховиком і Страхувальником, згідно з якою Страховик бере на себе зобов’язання в разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату Застрахованій особі або через Спеціалізовану службу Страховика (Асистанс) закладу, який надав лікувально-діагностичні, профілактичні, транспортні та/або інші послуги Застрахованій особі, в порядку та на умовах, передбачених Договором страхування та Програмою страхування, а Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови Договору страхування.

Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування та Програмою страхування, яка відбулась під час дії Договору страхування та на території дії Договору страхування і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити страхову виплату Застрахованій особі або іншій третій особі (медичному, транспортному або іншому закладу, що надав допомогу, виконав послугу відповідно до Договору страхування).

Страхова виплата – грошова сума, яка виплачується Страховиком у разі настання страхового випадку відповідно до умов Договору страхування.

Страховий платіж (внесок, премія) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховику відповідно до умов Договору страхування.

Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов Договору страхування зобов’язаний здійснити страхову виплату (виплатити страхове відшкодування) при настанні страхового випадку.

Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором страхування:

 • за безумовної франшизи розмір франшизи в усіх випадках вираховується (віднімається) при розрахунку страхової виплати (страхового відшкодування) з розміру страхової виплати (страхового відшкодування) належному до сплати.
 • за умовної франшизи Страховик звільняється від відповідальності за витрати, що не перевищують розмір встановленої франшизи, і відшкодовує витрати цілком, якщо їх розміри перевищують встановлену франшизу.

Вартість проїзду - вартість квитка на проїзд залізничним та/або морським транспортом першим класом або авіаквитка - економічним класом.

Країна постійного проживання - країна, в якій Застрахована особа проживає у цілому не менше 183 днів у календарному році.

Медичний заклад – заклад системи охорони здоров’я або приватний медичний заклад (особа), що має відповідну ліцензію, із яким Страховиком або Спеціалізованою службою Страховика (Асистансом) укладена угода про надання медичних послуг Застрахованим особам.

Нещасний випадок – раптова, короткочасна, непередбачувана та незалежна від волі Застрахованої особи подія, яка відбулась внаслідок впливу різних зовнішніх факторів (фізичних, хімічних, технічних і т. ін.) та призвела до тимчасового або постійного розладу здоров’я Застрахованої особи та/або її загибелі (смерті).
До зовнішніх факторів можуть бути віднесені: стихійні явища, пожежа, вибух, удар блискавки, дія електричного струму, аварія, протиправні дії третіх осіб, напад та укуси тварин, отруйних змій, комах, випадкове потрапляння в дихальні шляхи стороннього тіла, падіння будь-якого предмета або самої Застрахованої особи, удар стороннього предмета, неправильні медичні маніпуляції, використання Застрахованою особою або третіми особами транспортних засобів, машин, механізмів, інструментів, зброї тощо.
Під розладом здоров’я слід розуміти травматичне ушкодження здоров’я (травма, забій, рана, перелом, черепно – мозкова травма, розрив органів, зв’язок, сухожилля і т. ін.), а також опік, утоплення, обмороження, переохолодження (за виключенням простудного захворювання), тепловий удар, раптове удушення, випадкове гостре отруєння отрутними рослинами, хімічними або токсичними речовинами (промисловими або побутовими), ліками тощо.

Гостре захворювання – раптове, непередбачуване порушення життєдіяльності організму, що призвело до погіршення здоров’я Застрахованої особи, зумовлене функціональними та/або морфологічними змінами та яке, у випадку ненадання медичної допомоги, може призвести до тривалого розладу її здоров’я або загрожувати її життю.

Гострий біль - така реакція нервової системи на зовнішній чи внутрішній подразник, яка у випадку ненадання невідкладної медичної допомоги може призвести до розвитку больового шоку, що становитиме загрозу життю Застрахованої особи.

Ліміт відповідальності – граничний розмір страхової виплати (страхового відшкодування) в межах страхової суми, який за згодою Сторін може встановлюватись при укладанні Договору страхування по окремому страховому ризику, на один страховий випадок та / або по окремих видах страхових послуг.

Спеціалізована служба Страховика (Асистанс) – юридична або фізична особа, що діє від імені та за дорученням Страховика і координує дії Застрахованої особи та осіб, що надають послуги Застрахованій особі в разі настання страхового випадку, організовує, контролює, сплачує надання таких послуг та виконує інші дії від імені та за дорученням Страховика.
Телефони для звернення Застрахованої особи за медичною допомогою до Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) зазначаються в примiрнику застрахованої особи.
Спеціалізована служба Страховика (Асистанс) може здійснювати виплати по страховому випадку за Застраховану особу та вимагати відповідної компенсації цих витрат від Страховика.

Програма страхування - перелік лікувально-діагностичних, транспортних та інших послуг певного обсягу та якості, що надаються Застрахованій особі згідно з Договором страхування та залежать від віку Застрахованої особи.

Рейсовий політ - політ, що зареєстрований в офіційному списку рейсів та/або в міжнародному довіднику авіарейсів (ABC World Airways Guide), за умови, що перевізник має ліцензію, сертифікат або інший дозвіл на здійснення рейсових перевезень, що видані відповідними компетентними органами країни, на території якої зареєстрований цей перевізник, і за умови, що перевізник відповідно до даного дозволу утримує у технічно справному стані літак і регулярно публікує розклад і тарифи на перевезення пасажирів.

Вигодонабувач – фізична або юридична особа, яка визначена Страхувальником (за згодою Застрахованої особи) у договорі страхування як особа, яка має право отримати страхову виплату у разі настання страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором страхування.
При страхуванні від нещасних випадків за цими Умовами страхування у разі смерті Застрахованої особи Вигодонабувачем є її спадкоємці за законом або спадковим договором.

Територія страхування – окрема територія, країна або група країн (за виключенням країни постійного проживання Застрахованої особи), які зазначаються в Договорі страхування та Сертифікаті, на які поширюється дія страхового захисту.
З територій страхування виключаються:

 • держави (території держав), в межах яких проводяться військові дії або проводяться військові анти терористичні операції;
 • держави, по відношенню до яких застосовані економічні та/або військові санкції ООН;
 • держави (території держав), в межах яких знайдені та визнані джерела епідемій;
 • держави (території держав), при відвідуванні яких з очевидною вірогідність може бути заподіяно шкоду здоров’ю людей.

Страховий захист (страхове покриття) – поширення дії Договору страхування на конкретну особу/територію/подію.
Будь-які страхові суми (ліміти відповідальності) в іноземній валюті, що зазначені в даних Умовах страхування та/або Договорі страхування, визначаються згідно з офіційним курсом іноземних валют, що діє у відповідній державі (країні) на дату надання послуг Застрахованій особі – згідно з офіційним курсом держави, на території якої такі послуги були надані Застрахованій особі.

УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ ПІД ЧАС ПОДОРОЖІ

1. Страхові випадки
1.1. Страховий ризик (страхова подія) - певна подія, на випадок якої здійснюється страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.
1.2. За умовами цього Договору страховою подією (страховим ризиком) є:
1.2.1. раптове захворювання Застрахованої особи;
1.2.2. тілесне ушкодження Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;
1.2.3. смерть Застрахованої особи внаслідок раптового захворювання або нещасного випадку, що настали під час подорожі у період та на території дії Договору.
1.3. Страховими випадками є документально підтверджені витрати на надані Застрахованій особі медичні та додаткові послуги:
1.3.1. швидкої медичної допомоги або перевезення транспортним засобом до найближчого медичного закладу, якщо цього потребує стан здоров’я Застрахованої особи;
1.3.2. амбулаторного лікування в медичному закладі або у ліцензованого лікаря, а саме: необхідні консультації, діагностику, лікування, оплату призначених медикаментів;
1.3.3. стаціонарного лікування в медичному закладі, а саме: необхідні консультації, діагностику, лікування, оперативне втручання, медикаментозне забезпечення, перебування в палатах стандартного типу, харчування за нормами, прийнятими у даному медичному закладі;
1.3.4. екстреної стоматологічної допомоги на суму не більше 100 доларів США, а саме: стоматологічний огляд, рентгенівське дослідження, видалення або пломбування зубів, обумовлені гострим запаленням м’яких тканин зуба та/або прилеглих до нього тканин, або щелепною травмою, отриманою внаслідок нещасного випадку;
1.3.5. екстреної медичної евакуації з-за кордону до лікарні, найближчої до місця постійного проживання в Україні, якщо необхідність евакуації підтверджується відповідними документами, а також транспортні витрати на супроводжуючу особу за наявності медичної довідки про необхідність супроводу;
Медична евакуація Застрахованої особи здійснюється лише за погодженням із Спеціалізованою Службою Страховика (Страховиком).
Страховик залишає за собою право відшкодовувати витрати на лікування Застрахованої особи доти, доки лікарі, уповноважені Спеціалізованою Службою Страховика (Страховиком), не засвідчать, що стан здоров’я Застрахованої особи дозволяє перевезти її в Україну для продовження лікування.
Страховик не відшкодовує витрати на продовження лікування Застрахованої особи після її повернення до місця постійного проживання з-за кордону.
Якщо лікарі, уповноважені Спеціалізованою Службою Страховика (Страховиком), вважають, що евакуація Застрахованої особи можлива, а Застрахована особа відмовляється від неї, Страховик негайно припиняє оплату послуг за амбулаторне або стаціонарне лікування Застрахованої особи.;

1.3.6. репатріації тіла до митного пункту України у випадку смерті Застрахованої особи під час подорожі внаслідок настання страхової події;
Репатріація тіла Застрахованої особи здійснюється лише за погодженням із Спеціалізованою Службою Страховика (Страховиком). Необхідною умовою для організації репатріації є отримання від родичів померлого заяви-підтвердження про готовність забрати тіло Застрахованої особи після перетину кордону.
1.3.7. телефонного зв’язку Застрахованої особи або особи, що представляє її інтереси, зі Спеціалізованою Службою Страховика (Страховиком) з приводу повідомлення про страховий випадок.
1.4.6. поховання Застрахованої особи за кордоном або кремація тіла Застрахованої особи за кордоном. При цьому відшкодовуються витрати на суму не більше 500 євро.
Страховик не відшкодовує витрати на отримання дозволу від адміністративних органів країни.

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЩО ПОКРИВАЄ ОПЦІЯ «МЕДИЧНІ ВИТРАТИ»
Застраховані особиособи, що виїжджають за кордон по туристичній путівці, віком вiд 1 року до 75р.
Опції страхування«медичні витрати», «нещасний випадок»
Територія дії договорукраїна відпочинку
Строк дії договорурівний строку туристичної путівки
Страховий захистцілодобово
Франшизавідсутня

Медичне страхування – компенсація медичних витрат, які виникли внаслідок раптового захворювання, тілесного ушкодження внаслідок нещасного випадку та смерті внаслідок раптового ушкодження або нещасного випадку;

Страхові ризикиРаптове захворювання Застрахованої особи;
Тілесні ушкодження і розлад здоров’я Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;
Смерть Застрахованої особи внаслідок раптового захворювання або нещасного випадку.
Страховик відшкодовує витрати на:Ліміт відповідальності
надання швидкої медичної допомоги або перевезення транспортним засобом до найближчого медичного закладу,15 000 USD
амбулаторне лікування в медичному закладі або у ліцензованого лікаря, а саме: необхідні консультації, діагностику, лікування, оплату призначених медикаментів;
стаціонарне лікування в медичному закладі, включаючи необхідні консультації, діагностику, лікування, оперативне втручання, медикаментозне забезпечення;
екстрену стоматологічну допомогу, включаючи: стоматологічний огляд, рентгенівське дослідження, видалення або пломбування зубів, обумовлені гострим запаленням м’яких тканин зуба та/або прилеглих до нього тканин, або щелепною травмою, отриманою внаслідок нещасного випадку100,00 USD
екстрену медичну евакуацію до лікарні, найближчої до місця постійного проживання в Україні15 000 USD
репатріацію тіла
телефонний зв’язок з приводу повідомлення про страховий випадок
поховання Застрахованої особи за кордономдо 500євро
кремація тіла Застрахованої особи за кордоном
У випадку самостійної оплати (без повідомлення асистуючої компанії) Застрахованою особою медичних чи інших послуг, Страховик залишає за собою право на відшкодування витрат в межах ліміту -100,00євро


ДІЇ ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ (ЗА ОПЦІЄЮ МЕДИЧНІ ВИТРАТИ)

2. У разі настання події, що має ознаки страхової, Страхувальник (Застрахована особа або особа, що представляє її інтереси) перед тим, як звернутися по допомогу до відповідного закладу чи лікаря, зобов’язаний негайно, в будь-який час доби, повідомити про подію Спеціалізовану Службу Страховика по телефону, вказаному в Основній частині Договору, або іншим чином.
2.1. При зверненні до Спеціалізованої Служби Страховика (Страховика) необхідно повідомити наступну інформацію:
2.2. прізвище, ім’я Застрахованої особи;
2.3. місцезнаходження Застрахованої особи і номер контактного телефону;
2.4. серію та номер Договору;
2.5. детальний опис випадку і характер необхідної допомоги;
2.6. термін дії Договору та виконувати вказівки Спеціалізованої Служби Страховика (Страховика).
2.7. Якщо таке повідомлення неможливо здійснити з об’єктивних причин до моменту отримання медичних чи додаткових послуг, це необхідно зробити з першою ж нагодою, не пізніше 24 годин, як тільки ці причини перестануть діяти. До об’єктивних причин в цьому випадку належать:
2.8. відсутність діючих засобів зв’язку в місці перебування Страхувальника (Застрахованої особи);
2.9. непритомний стан Застрахованої особи (за відсутності осіб, які могли б представляти її інтереси).
2.10. У разі самостійної оплати Застрахованою особою наданих медичних чи додаткових послуг Страховик відшкодовує письмово обґрунтовані та підтверджені відповідними документами витрати, що не перевищують 100 євро. Витрати, що перевищують зазначений ліміт, Страховик має право не відшкодовувати, якщо з ним або Спеціалізованою Службою Страховика не було попередньо письмово погоджено здійснення таких витрат.
2.11. У випадку недотримання строків повідомлення Страхувальник (Застрахована особа) повинен обґрунтувати це у письмовій формі, на вимогу Страховика.

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЩО ПОКРИВАЄ ОПЦІЯ «НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК»

Страхування від нещасних випадків – страхування від раптової, короткочасної, ненавмисної та незалежної від волі Застрахованої особи подія, що фактично відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров’я Застрахованої особи або її смерть.

Страхові ризикитимчасовий розлад здоров‘я Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку
встановлення Застрахованій особі первинної інвалідності I групи;
встановлення Застрахованій особі первинної інвалідності II групи;
встановлення Застрахованій особі первинної інвалідності III групи;
смерть Застрахованої особи.
Страховик здійснює страхову виплатуРозмір страхової виплати при страховій сумі – 1 000,00грн.
тимчасовий розлад здоров‘я Застрахованої особи внаслідок нещасного випадкуУ відсотках від страхової суми – по таблиці виплат (в залежності від важкості травми)
встановлення Застрахованій особі первинної інвалідності I групи;1000,00 грн.
встановлення Застрахованій особі первинної інвалідності II групи;800,00 грн.
встановлення Застрахованій особі первинної інвалідності III групи;600,00грн.
смерть Застрахованої особи.1 000,00грн.
Виключення зі страхових випадків:
- Захворювання Застрахованої особи (за винятком правцю та ботулізму)


ДІЇ ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ (ЗА ОПЦІЄЮ НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК)

3. При настанні події, що має ознаки страхового випадку, Застрахована особа (особа, що представляє її інтереси) зобов’язана повідомити Страховика протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з моменту її настання, у випадку недотримання строків повідомлення, обґрунтувати це у письмовій формі.
3.1. Застрахована особа зобов’язана подати Страховику протягом 15 (п’ятнадцяти) днів після закінчення подорожі або лікування всі необхідні документи для прийняття рішення щодо здійснення страхової виплати.

ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ

4.1. Страховик не відшкодовує витрати, пов’язані з:
4.1.1. лікуванням хронічних захворювань, вроджених аномалій (вад розвитку), деформацій та хромосомних порушень,
4.1.2. новоутвореннями;
4.1.3. хворобами ендокринної системи;
4.1.4. нервовими захворюваннями (крім невритів), психічними захворюваннями, а також пов'язаними з ними травматичними пошкодженнями;
4.1.5. венеричними захворюваннями та хворобами, які передаються статевим шляхом;
4.1.6. туберкульозом;
4.1.7. хворобами крові та кровотворних органів, імунодефіцитними станами;
4.1.8. епідемічними та пандемічними хворобами;
4.1.9. гострою та хронічною променевою хворобою;
4.1.10. вагітністю (за виключенням позаматкової вагітності), пологами, перериванням вагітності;
4.1.11. будь-якими розладами здоров'я, ускладненнями або смертю, що сталися через невиконання рекомендацій лікуючого лікаря, побічними діями ліків, що не були призначені лікарем, побічними діями харчових добавок;
4.1.12. захворюваннями або наслідками (ускладненнями) захворювань на вірусні гепатити;
4.1.13. захворюваннями та розладами органів слуху (крім отитів);
4.1.14. грибковими та дерматологічними хворобами (крім інфекційних захворювань шкіри), в тому числі алергічними (крім набряку Квінке) та харчовими дерматитами, викликаними впливом ультрафіолетового випромінювання, сонячними опіками;
4.1.15. подіями, що виникли до початку строку страхування та/або на території постійного місця проживання, що призвели до медичних та додаткових витрат під час подорожі;
4.1.16. подіями, що виникли після закінчення дії Договору, а також тими, що мали місце після повернення Застрахованої особи з подорожі;
4.1.17. амбулаторним або стаціонарним лікуванням Застрахованої особи, якщо вона відмовляється від медичної евакуації до місця постійного проживання;
4.1.18. медичними оглядами, що не є наслідками гострого болю, раптового захворювання та тілесного ушкодження, а також наданням послуг, що не є обґрунтовано необхідними або невідкладними з медичної точки зору, чи не входять у призначене лікарем лікування;
4.1.19. послугами, які можна відкласти до повернення з подорожі, в тому числі проведення хірургічних операцій, які на даному етапі можливо замінити курсом консервативного лікування;
4.1.20. проведенням профілактичних вакцинацій, лікарських експертиз та лабораторних досліджень, не пов’язаних із страховим випадком;
4.1.21. всіма видами пластичних та косметичних операцій та процедур, всіма видами протезування;
4.1.22. наданням стоматологічної допомоги за винятком екстреної допомоги (зняття гострого болю);
4.1.23. фізіотерапевтичним лікуванням, та лікуванням нетрадиційними методами;
4.1.24. придбанням та ремонтом допоміжних засобів (окулярів, контактних лінз, слухових апаратів, протезів, вимірювальних приладів тощо), придбанням загальноукріплюючих препаратів, засобів гігієни, дитячого харчування, забезпеченням дозованими інгаляторами для зняття бронхоспазму, спейсерами, небулайзерами;
4.1.25. штучним заплідненням, лікуванням безпліддя, заходами по запобіганню вагітності;
4.1.26. медичними або додатковими послугами чи медикаментозним забезпеченням, що перевищують достатні та обґрунтовані розміри їх оплати для країни перебування;
4.1.27. медичною евакуацією або репатріацією, організованою без участі Спеціалізованої Служби Страховика (Страховика);
4.1.28. витратами, коли подорож була здійснена з наміром отримати лікування.
4.2. Страховик не відшкодовує витрати на продовження лікування Застрахованої особи після її повернення до місця постійного проживання.Уважаемые клиенты, с целью обеспечения безопасности Вашей жизни и здоровья и в связи с участившимися страховыми случаями, происходящими с иностранными туристами в некоторых странах, настоящим письмом уведомляем о следующем:
 1. Категорически не рекомендуется приобретать экскурсии и дополнительные туристские услуги, не входящие в приобретенный Вами тур, в сторонних туристских и экскурсионных агентствах. Не арендовать транспортные средства при посредничестве сторонних турагентств (уличных агентствах) в стране Вашего пребывания. Так как таким образом Вы можете подвергнуть себя серьезной опасности, и Вам не будет гарантирована безопасность предоставленных услуг, исправность оборудования, используемого для предоставления услуги.
 2. При приобретении услуг в сторонних туристских агентствах Вам чрезвычайно важно ознакомиться в полном объеме с Договором страхования по медицинскому обслуживанию на случай возникновения несчастного случая. Договор должен содержать страхование жизни и здоровья туристов в течение всей экскурсии, в том числе и на участке междугородних переездов автомобильным, водным или авиационным транспортом до места организации экскурсии, а не только в месте ее предоставления.
 3. Ни одно туристское агентство или туроператор в стране Вашего отдыха, кроме оператора, не имеет право достраховывать (увеличивать число страховых случаев, признаваемых страховой компанией) по имеющемуся у Вас на руках страховому полису, входящему в набор документов путевки от туроператора. В случае покупки услуги в стороннем агентстве Вам в обязательном порядке должны выдать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ПОЛИС с легитимной печатью страховой компании, которой Вы доверяете. Туроператор не может как-либо проконтролировать и не несет какой-либо ответственности за правильность оформления страхового полиса, полученного в стороннем турагентстве, а также своевременного уведомления страховой компании о выдаче туристу страхового полиса и оплате страхового взноса, подтверждающего факт заключения страхового договора.
 4. В случае получения какого-либо вреда жизни и здоровью туристов по случаям, не предусмотренным страховым полисом, выданным туроператором , страховая компания-партнер имеет право отказать застрахованным туристам в оказании медицинской помощи или оплате медицинского обслуживания в стране пребывания. Любые услуги, оказанные медицинским учреждением, не возмещаемые страховым полисом медицинского страхования, в т.ч. репатриация тела на родину, оплачивается за счет туриста или его родственников. Туроператор и его работники (гиды) не являются представителями туристов в стране пребывания, не ведут с кем-либо переговоров от имени туристов по договорам, заключенным без участия туроператора. Любые услуги, в том числе услуги по предоставлению гида в качестве переводчика для общения с медицинским учреждением, страховой компанией стороннего агентства и выезд на место ДТП или места госпитализации туриста оказываются за счет туриста по расценкам туроператора.
 5. Просим Вас уделить особое внимание тому факту, что при приобретении экскурсий или прочих услуг в сторонних туристских и экскурсионных агентствах Вам может быть дана заведомо ложная информация о самой экскурсии, а также о качестве транспорта для ее организации. Вам может быть предоставлено для использования несертифицированное, неисправное или не соответствующее санитарно-гигиеническим нормам оборудование, в том числе зараженный паразитарными, грибковыми, инфекционными заболеваниями инвентарь, включая сжатый воздух в баллонах для погружения.

Желаем Вам приятного отдыха!
Что-бы страховка Вам никогда не понадобилась!


     Нет отзывов для Туристическая страховка и страховые случаи

Туристическое агентство Люкс